Kotikäynnit

Teemme fysioterapia kotikäyntejä asiakkaiden toivomusten ja tarpeiden mukaisesti.

Kotikäyntien tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä auttaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista.

Kotikäyntien suurimmat asiakasryhmät ovat neurologiset ja vaikeavammaiset kuntoutettavat sekä asiakkaat, joiden fyysinen toimintakyky on alentunut niin paljon, että heidän on vaikeaa liikkua kotinsa ulkopuolella ilman avustajaa.